Krates.cz
Všechny kategorie
Krates.cz
Nutrilon 1 Comfort 400g

Nutrilon 1 Comfort 400g

Nutrilon 1 Comfort je kojenecké mléko určené pro děti od narození s drobnými zažívacími potížemi.

239 Kč

Nutrilon 1 Comfort 400 g

Dietní potravina pro zvláštní léka?ské ú?ely vhodná pro výživu kojenc? od narození, pokud nemohou být kojeni. Nutrilon 1 Omneo Comfort se užívá na doporu?ení léka?e, pokud dít? trpí drobnými zažívacími potížemi. Je vhodnou volbou kojeneckého mléka p?i zácp?, která m?že provázet nap?íklad p?echod z mate?ského mléka na kojeneckou mlé?nou výživu, nebo p?i zavád?ní p?íkrm?. Používá se p?i drobném ublinkávání a p?i špatné snášenlivosti standardní kojenecké mlé?né výživy. Nutrilon 1 Omneo Comfort obsahuje ?áste?n? našt?penou, neboli hydrolyzovanou bílkovinu pro leh?í stravitelnost. Chu? mléka je v porovnání s b?žnou výživou mírn? naho?klá, což je zp?sobeno obsahem hydrolyzované bílkoviny. Složení: Koncentrát hydrolyzované syrovátkové bílkoviny (z mléka), rostlinné oleje, sušený glukózový sirup, škrob, galaktooligosacharidy /z mléka/ 8 %, laktóza (z mléka), fruktooligosacharidy 0,6 %, dihydrogenfosfore?nan draselný, chlorid vápenatý, rybí olej, chlorid sodný, L-tyrozin, cholin chlorid, kyselina L-askorbová, taurin, L-askorban sodný, inositol, síran železnatý, síran zine?natý, sodná s?l uridin 5‘-monofosfátu, cytidin 5‘-monofosfát, DL-?-tokoferyl acetát, adenosin 5‘-monofosfát, sodná s?l inosin 5‘-monofosfátu, L-karnitin, nikotinamid, sodná s?l guanosin 5‘-monofosfátu, D-pantothenát vápenatý, sojový lecitin, D-biotin, kyselina pteroylmonoglutamová (kyselina listová), síran m??natý, retinyl palmitát, DL-?-tokoferol, riboflavin, thiamin hydrochlorid, cholekalciferol, pyridoxin hydrochlorid, síran manganatý, jodid draselný, fytomenadion, seleni?itan sodný. Složení se vztahuje k sušenému stavu potraviny. GOS/FOS (galakto-/ fruktooligosacharidy) = 0,8 g/100 ml kojeneckého mléka. Použití: Vysterilizujte všechno používané nádobí a p?eva?te pitnou vodu ur?enou pro kojence. Nechte ji v konvici vychladnout asi 30 minut na p?ibližn? 40 °C. Odpovídající množství p?eva?ené vody (viz tabulka na obalu) vlijte do vysterilizované láhve. Prášek do vody p?idejte pomocí p?iložené odm?rky. Prášek v odm?rce nestla?ujte. P?íliš velké odchylky od doporu?ených dávek mohou mít škodlivé následky. Do láhve s vodou p?idejte odpovídající množství prášku (viz tabulka na obalu). Uzav?ete lahev a 10 sekund ji d?kladn? prot?epejte ve svislé poloze. P?ed podáváním ov??te teplotu mlé?né sm?si kápnutím na vnit?ní stranu záp?stí a ihned podávejte. P?ipravenou stravu spot?ebujte do 2 hodin, pak zlikvidujte. Neoh?ívejte v mikrovlnné troub?, hrozí opa?ení dít?te. Nikdy nep?idávejte do výživy více odm?rek, než je stanoveno, ani cokoliv jiného. Po každém použití obal vždy pe?liv? uzav?ete a uschovávejte jej na suchém a chladném míst? (ne v ledni?ce). Nevkládejte dovnit? vlhkou odm?rku. Obsah spot?ebujte do 1 m?síce po otev?ení. Upozorn?ní: Potravina pro zvláštní výživu – dietní potravina pro zvláštní léka?ské ú?ely. Výrobek je ur?ený pro zvláštní výživu kojenc? od narození. Nutrilon 1 Omneo Comfort, dietní potravina pro zvláštní léka?ské ú?ely v prášku, je nutri?n? kompletní kojenecká výživa vhodná jako jediný zdroj výživy pro kojence od narození, pokud nemohou být kojeni. Výrobek je možné používat jen pod léka?ským dohledem. Rozhodnutí o zahájení podávání p?íkrm?, v?etn? jakékoliv výjimky z pravidla šesti m?síc?, by m?lo být p?ijímáno pouze na základ? doporu?ení léka?e nebo osob kvalifikovaných ve výživ? nebo farmacii nebo jiných odborník? odpov?dných za pé?i o matku a dít?, a to v závislosti na individuálním r?stu a vývojových pot?ebách konkrétního kojence. Pro zdraví kojenc? je d?ležité d?sledné dodržování návodu na p?ípravu i uvedených doporu?ení. Kojení je nejlepší zp?sob výživy kojenc?. Mate?ské mléko je pro výživu novorozenc? a kojenc? nejp?irozen?jší a nejvýhodn?jší stravou, zastoupením svých živin a jejich kvalitou. Po?áte?ní kojenecká výživa by m?la být používána na základ? doporu?ení léka?e nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy lidí, farmacie nebo pé?e o matku a dít?.
239 KčDoprava od 45 KčNad 1000 Kč zdarma

Nutrilon 1 Omneo Comfort 400 g

Potravina pro zvláštní lékařské účely vhodná pro výživu kojenců od narození. Při drobných zažívacích potížích, při zácpě a při drobném ublinkávání.
259 KčDoprava od 79 KčNad 999 Kč zdarma

Nutrilon 1 ProExpert Omneo Comfort 400 g

Nutrilon 1 Comfort 400g Vhodnou volbou mléčné kojenecké výživy, pokud vaše dítě trpí drobnými zažívacími potížemi.
269 KčDoprava od 49 KčNad 999 Kč zdarma

NUTRILON 1 Omneo Comfort ProExpert 400 g

Nutrilon 1 Comfort je kojenecké mléko určené pro děti od narození s drobnými zažívacími potížemi.
275 KčDoprava od 29 KčNad 1500 Kč zdarma

NUTRILON 1 ProExpert Omneo Comfort 400 g - kojenecké mléko

Nutrilon 1 Omneo Comfort je určen k dietnímu postupu určené pro děti s drobnými zažívacími potížemi: při zácpě (např. po přechodu z mateřského mléka na kojeneckou mléčnou výživu), drobném ublinkávání a při špatné snášenlivosti standardní výživy. Obsahuje unikátní směs tuků BETAPOL a speciálně upravené bílkoviny (tzv. částečně hydrolyzované). Díky tomu je Nutrilon 1 Omneo Comfort lehce stravitelný a změkčuje stolici, a tím Vašemu dítěti ulevuje od trávicích potíží. Nutrilon 1 Omneo Comfort obsahuje unikátní směs oligosacharidů GOS/FOS inspirovanou mateřským mlékem. Chuť mléka je v porovnání s běžnou výživou mírně nahořklá, což je způsobeno obsahem hydrolyzované bílkoviny. Dávkování a dopručení: Řiďte se individuální potřebou dítěte a doporučením Vašeho pediatra. Při zavádění prvních nemléčných příkrmů se řiďte doporučeními lékaře. Způsob použití a další informace naleznete na obalech. Složení: Koncentrát hydrolyzované syrovátkové bílkoviny (z mléka), rostlinné oleje (strukturovaný rostlinný olej, řepkový, kokosový, slunečnicový, olej z mikrobiologických zdrojů), sušený glukózový sirup, škrob, galaktooligosacha­ridy (z mléka 8 %, laktóza (z mléka), fruktooligosacha­ridy 0,6 %, dihydrogenfos­forečnan draselný, chlorid vápenatý, rybí olej, chlorid sodný, L-tyrozin, cholin chlorid, kyselina L-askorbová, taurin, L-askorban sodný, inositol, síran železnatý, síran zinečnatý, sodná sůl, uridin 5‘-monofosfátu, cytidin 5‘-monofosfát, DL-α-tokoferyl acetát,adenosin 5‘-monofosfát, sodná sůl inosin 5‘-monofosfátu, L-karnitin, nikotinamid, sodná sůl guanosin 5‘-monofosfátu, D-pantothenát vápenatý, sójový lecitin, D-biotin, kyselina pteroylmonoglu­tamová (kyselina listová), síran měďnatý, retinyl palmitát, DL-α-tokoferol, riboflavin, thiamin hydrochlorid, cholekalciferol, pyridoxin hydrochlorid, síran manganatý, jodid draselný, fytomenadion, seleničitan sodný. Složení se vztahuje k sušenému stavu potraviny. Návod na přípravu nápoje: Umyjte si důkladně ruce a vysterilizujte všechno používané nádobí. Převařte čerstvou pitnou vodu určenou pro kojence a nechte ji v konvici vychladnout asi 30 minut na přibližně 40 °C. Odpovídající množství vody vlijte do vysterilizované láhve. Nepoužívejte opakovaně převařenou vodu. K dávkování vždy používejte přiloženou odměrku a prášek zarovnejte pomocí speciálního plastového pásku uvnitř obalu pro dosažení přesné dávky. Prášek v odměrce nestlačujte. Přidejte odpovídající množství prášku do vody. Příliš velké odchylky od doporučených dávek mohou mít škodlivé následky. Uzavřete láhev a důkladně ji protřepte (nejméně 10 vteřin), než se všechen prášek rozpustí. Sejměte víčko a nahraďte jej sterilní savičkou. Ověřte teplotu mléčné směsi kápnutím na vnitřní stranu zápěstí a připravenou dávku Podávejte ihned a spotřebujte do 2 hodin. Důležité rady: Připravenou stravu spotřebujte do dvou hodin. Vždy zlikvidujte nespotřebovanou stravu. Neohřívejte stravu v mikrovlnné troubě, abyste předešli opaření dítěte v důsledku nerovnoměrného ohřátí. Nikdy nepřidávejte do dětské výživy více odměrek, než je stanoveno, ani cokoliv jiného. Dohlédněte na hygienu ústní dutiny v období růstu prvních zoubků, především před spaním. Po každém použití obal vždy pečlivě uzavřete a uchovávejte jej na suchém a chladném místě (ne v ledničce). Nevkládejte dovnitř vlhkou odměrku. Obsah spotřebujte do 1 měsíce po otevření. Pro novorozence a kojence představuje nejlepší způsob výživy mateřské mléko, především zastoupením svých živin a jejich kvalitou. Výhradní kojení je doporučováno do 6 měsíců věku dítěte. Kombinace mateřského mléka a částečného přikrmování z lahve v prvních týdnech života dítěte může mít negativní vliv na kojení a přikrmování může být obtížně změnitelné zpět na plné kojení. Mateřské mléko také buduje citový vztah mezi matkou a dítětem a zároveň je tou nejekonomičtější variantou výživy. Pokud již nemůže být miminko plně kojeno, počáteční kojeneckou výživu doporučujeme užívat jen na radu lékaře či nezávislých odborníků z oboru medicíny, výživy nebo léčiv nebo jiných osob profesionálně se zabývajících péčí o kojence a malé děti. Pro zdraví kojenců je důležité důsledné dodržování návodu na přípravu. Řada Proexpert: Nutrilon řady ProExpert je vhodný pro děti se specifickými výživovými potřebami. Přináší řešení pro děti s drobnými zažívacími potížemi, s projevy alergické reakce, s předpokladem ke vzniku alergií a pro děti předčasně narozené. O Nutrilonu: Tým expertů se více jak 40 let zabývá výzkumem mateřského mléka. Nové poznatky napomáhají inovacím výrobků výživy pro kojence, batolata a také kojící maminky. Kromě toho Nutrilon nezapomíná ani na kojence a batolata se specifickými výživovými požadavky, jakými jsou například alergie, ublinkávání, koliky, intolerace laktózy a další. Mateřské mléko je pro miminko tou nejlepší výživou. Dodává mu vše potřebné pro zdraví, odolnost vůči nemocem a dobré rozvíjení. Aby i kojenci, kteří nemohou být kojeni, měli optimální výživu, Nutricia vylepšuje receptury kojeneckých mlék p
299 KčDoprava od 59 KčNad 1499 Kč zdarma

Nutrilon 1 Omneo Comfort 400 g

Nutrilon 1 Omneo Comfort 400g
330 KčDoprava od 69 KčNad 2500 Kč zdarma

Podobné produkty

od 515 Kč

NUTRILON 1 Profutura Počáteční kojenecké mléko od 0-6 měsíců 800 g

Počáteční mléko speciálně vyvinuté pro miminka, která nemohou být kojena nebo jsou přikrmována. Nutrilon 1 Profutura je mléko vhodné již…
Porovnej ceny
V 1 obchodě
od 189 Kč

Nutrilon LOW LACTOSE 400g

Kojenecké mléko Low Lactose je určeno pro děti od narození s intolerancí laktózy, která trápí ublinkávání, bolavé bříško, koliky, zácpa…
Porovnej ceny
V 5 obchodech
od 409 Kč

Nutrilon 1 ProExpert AR počáteční mléko 800g

Nutrilon 1 AR je počáteční kojenecké mléko určené pro děti od narození, které po běžné kojenecké stravě ublinkávají.
Porovnej ceny
V 7 obchodech
od 269 Kč

Nutrilon 0 Nenatal (Premature) 400g

Speciální výživa pro nedonošené děti a děti s nízkou porodní hmotností.
Porovnej ceny
Ve 4 obchodech
od 489 Kč

Nutrilon Profutura 2 800 g

.
Porovnej ceny
V 5 obchodech
od 349 Kč

Nutrilon 4 Vanilka 800g

Nutrilon 4 Pronutra Vanilla je nyní díky vylepšenému složení ještě více přizpůsobeno výživovým potřebám batolat od ukončeného 24 měsíce.
Porovnej ceny
Ve 4 obchodech
od 205 Kč

Nutrilon 1 A.R. 400g

Nutrilon 1 AR je počáteční kojenecké mléko určené pro děti od narození, které po běžné kojenecké stravě ublinkávají.
Porovnej ceny
V 5 obchodech
od 259 Kč

Nutrilon 1 Nenatal 400g

Nutrilon Nenatal 1 je správnou volbou pro Vaše předčasně narozené dítě po jeho propuštění z nemocnice, pokud nemůže být kojeno.…
Porovnej ceny
V 5 obchodech
od 229 Kč

Nutrilon NUTRITON ProExpert 135g

Přídavek do mateřského mléka pro děti, které ublinkávají.
Porovnej ceny
Ve 2 obchodech
od 449 Kč

Nutrilon Profutura 1 800 g

Nutrilon 1 Profutura 800g Nutrilon, díky obsahu vitamínů A, C a D, přispívá ke správné funkci imunitního systému i těch…
Porovnej ceny
V 5 obchodech
od 466 Kč

Nutrilon 3 Pronutra Vanilka 800g

Nutrilon 3 Pronutra Vanilka 800g
Porovnej ceny
V 1 obchodě
od 239 Kč

Nutrilon 2 Comfort 400g

Nutrilon 2 Comfort je pokračovací výživa kojenců od ukončeného 6. měsíce, které trpí zácpou, ublinkáváním nebo nesnášenlivostí jiné mléčné výživy.
Porovnej ceny
V 7 obchodech