Krates.cz
Všechny kategorie
Krates.cz
Nutrilon 1 Comfort 400g

Nutrilon 1 Comfort 400g

Nutrilon 1 Comfort je kojenecké mléko určené pro děti od narození s drobnými zažívacími potížemi.

239 Kč

Nutrilon 1 Comfort 400 g

Dietní potravina pro zvláštní léka?ské ú?ely vhodná pro výživu kojenc? od narození, pokud nemohou být kojeni. Nutrilon 1 Omneo Comfort se užívá na doporu?ení léka?e, pokud dít? trpí drobnými zažívacími potížemi. Je vhodnou volbou kojeneckého mléka p?i zácp?, která m?že provázet nap?íklad p?echod z mate?ského mléka na kojeneckou mlé?nou výživu, nebo p?i zavád?ní p?íkrm?. Používá se p?i drobném ublinkávání a p?i špatné snášenlivosti standardní kojenecké mlé?né výživy. Nutrilon 1 Omneo Comfort obsahuje ?áste?n? našt?penou, neboli hydrolyzovanou bílkovinu pro leh?í stravitelnost. Chu? mléka je v porovnání s b?žnou výživou mírn? naho?klá, což je zp?sobeno obsahem hydrolyzované bílkoviny. Složení: Koncentrát hydrolyzované syrovátkové bílkoviny (z mléka), rostlinné oleje, sušený glukózový sirup, škrob, galaktooligosacharidy /z mléka/ 8 %, laktóza (z mléka), fruktooligosacharidy 0,6 %, dihydrogenfosfore?nan draselný, chlorid vápenatý, rybí olej, chlorid sodný, L-tyrozin, cholin chlorid, kyselina L-askorbová, taurin, L-askorban sodný, inositol, síran železnatý, síran zine?natý, sodná s?l uridin 5‘-monofosfátu, cytidin 5‘-monofosfát, DL-?-tokoferyl acetát, adenosin 5‘-monofosfát, sodná s?l inosin 5‘-monofosfátu, L-karnitin, nikotinamid, sodná s?l guanosin 5‘-monofosfátu, D-pantothenát vápenatý, sojový lecitin, D-biotin, kyselina pteroylmonoglutamová (kyselina listová), síran m??natý, retinyl palmitát, DL-?-tokoferol, riboflavin, thiamin hydrochlorid, cholekalciferol, pyridoxin hydrochlorid, síran manganatý, jodid draselný, fytomenadion, seleni?itan sodný. Složení se vztahuje k sušenému stavu potraviny. GOS/FOS (galakto-/ fruktooligosacharidy) = 0,8 g/100 ml kojeneckého mléka. Použití: Vysterilizujte všechno používané nádobí a p?eva?te pitnou vodu ur?enou pro kojence. Nechte ji v konvici vychladnout asi 30 minut na p?ibližn? 40 °C. Odpovídající množství p?eva?ené vody (viz tabulka na obalu) vlijte do vysterilizované láhve. Prášek do vody p?idejte pomocí p?iložené odm?rky. Prášek v odm?rce nestla?ujte. P?íliš velké odchylky od doporu?ených dávek mohou mít škodlivé následky. Do láhve s vodou p?idejte odpovídající množství prášku (viz tabulka na obalu). Uzav?ete lahev a 10 sekund ji d?kladn? prot?epejte ve svislé poloze. P?ed podáváním ov??te teplotu mlé?né sm?si kápnutím na vnit?ní stranu záp?stí a ihned podávejte. P?ipravenou stravu spot?ebujte do 2 hodin, pak zlikvidujte. Neoh?ívejte v mikrovlnné troub?, hrozí opa?ení dít?te. Nikdy nep?idávejte do výživy více odm?rek, než je stanoveno, ani cokoliv jiného. Po každém použití obal vždy pe?liv? uzav?ete a uschovávejte jej na suchém a chladném míst? (ne v ledni?ce). Nevkládejte dovnit? vlhkou odm?rku. Obsah spot?ebujte do 1 m?síce po otev?ení. Upozorn?ní: Potravina pro zvláštní výživu – dietní potravina pro zvláštní léka?ské ú?ely. Výrobek je ur?ený pro zvláštní výživu kojenc? od narození. Nutrilon 1 Omneo Comfort, dietní potravina pro zvláštní léka?ské ú?ely v prášku, je nutri?n? kompletní kojenecká výživa vhodná jako jediný zdroj výživy pro kojence od narození, pokud nemohou být kojeni. Výrobek je možné používat jen pod léka?ským dohledem. Rozhodnutí o zahájení podávání p?íkrm?, v?etn? jakékoliv výjimky z pravidla šesti m?síc?, by m?lo být p?ijímáno pouze na základ? doporu?ení léka?e nebo osob kvalifikovaných ve výživ? nebo farmacii nebo jiných odborník? odpov?dných za pé?i o matku a dít?, a to v závislosti na individuálním r?stu a vývojových pot?ebách konkrétního kojence. Pro zdraví kojenc? je d?ležité d?sledné dodržování návodu na p?ípravu i uvedených doporu?ení. Kojení je nejlepší zp?sob výživy kojenc?. Mate?ské mléko je pro výživu novorozenc? a kojenc? nejp?irozen?jší a nejvýhodn?jší stravou, zastoupením svých živin a jejich kvalitou. Po?áte?ní kojenecká výživa by m?la být používána na základ? doporu?ení léka?e nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy lidí, farmacie nebo pé?e o matku a dít?.
239 KčDoprava od 45 KčNad 1000 Kč zdarma
269 KčDoprava od 79 KčNad 1499 Kč zdarma

Nutrilon 1 Omneo Comfort 400 g

Nutrilon 1 Comfort 400g Speciální počáteční kojenecké mléko při zácpě. Potravina pro zvláštní lékařské účely na doporučení lékaře.
269 KčDoprava od 49 KčNad 999 Kč zdarma

Nutrilon 1 Omneo Comfort 400 g

Pomáhá při zácpě a drobných zažívacích potížích, od narození
Nutrilon 1 Comfort je dietní potravina pro zvláštní lékařské účely vhodná pro výživu kojenců od narození, pokud nemohou být kojeni. Určeno k dietnímu postupu při zácpě (např. po přechodu z mateřského mléka na kojeneckou mléčnou výživu), drobném ublinkávání a při špatné snášenlivosti standardní kojenecké mléčné výživy.
Nutrilon 1 Comfort je správnou volbou kojeneckého mléka, pokud Vaše dítě trpí drobnými zažívacími potížemi, protože obsahuje unikátní směs tuků BETAPOL a speciálně upravené bílkoviny (tzv. částečně hydrolyzované). Díky tomu je Nutrilon 1 Comfort lehce stravitelný a změkčuje stolici, a tím Vašemu dítěti ulevuje od trávicích potíží. Nutrilon 1 Comfort obsahuje unikátní směs oligosacharidů GOS/FOS inspirovanou mateřským mlékem. Chuť mléka je v porovnání s běžnou výživou mírně nahořklá, což je způsobeno obsahem hydrolyzované bílkoviny.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Pro výživu novorozenců a kojenců je nejpřirozenější a nejvýhodnější stravou, zastoupením svých živin a jejich kvalitou, mateřské mléko.
Nutrilon 1 Comfort je možné používat jen pod kontrolou lékaře. Nutrilon 1 Comfort je nutričně kompletní počáteční mléčná výživa v prášku, která je vhodná jako jediný zdroj výživy pro kojence od narození do doby zavedení vhodných příkrmů. Pro zdraví kojenců je důležité důsledné dodržování návodu na přípravu i uvedených doporučení. Jakékoliv pochyby a dotazy konzultujte se svým ošetřujícím lékařem. Současně se zavedením vhodných příkrmů můžete přejít na Nutrilon 2 Comfort, který byl vyvinut tak, aby splňoval zvyšující se výživové potřeby staršího dítěte.
Dávkování:
Věk kojencePřibližná hmotnostPočet dávek na denVelikost 1 dávkyPříprava 1 dávky. Počet odměrek + vodaDoporučené množství výživy na den cca 0 - 2 týdny < 3,5 kg 6 100 ml 3 + 90 ml 600 ml 2 - 8 týdnů 3,5 - 4,5 kg 6 133 ml 4 + 120 ml 670 ml 2 měsíce 4,5 - 5,5 kg 5 166 ml 5 + 150 ml 840 ml 3 - 4 měsíce 5,5 - 7 kg 5 200 ml 6 + 180 ml 1000 ml 5 - 6 měsíců > 7 kg 5 233 ml 7 + 210 ml 1200 ml
Návod k přípravě:
Umyjte si důkladně ruce a vysterilizujte všechno používané nádobí.
Převařte čerstvou pitnou vodu a nechte ji v konvici vychladnout asi 30 minut na přibližně 40 °C.
Odpovídající množství vody (dle tabulky) vlijte do vysterilizované láhve (hrnečku). Nepoužívejte opakovaně převařenou vodu.
Přidejte odpovídající množství výživy do vody pomocí přiložené odměrky. Vždy používejte dodanou odměrku. Prášek v odměrce nestlačujte. Příliš velké odchylky od doporučených dávek mohou mít škodlivé následky.
Uzavřete láhev (hrneček) a důkladně ji protřepte (nejméně 10 vteřin), než se všechen prášek rozpustí. Sejměte víčko a nahraťte jej sterilní savičkou.
Ověřte teplotu mléčné směsi kápnutím na vnitřní stranu zápěstí a připravenou dávku ihned podávejte.
Složení:
Koncentrát hydrolyzované syrovátkové bílkoviny (z mléka), rostlinné oleje, sušený glukózový sirup, škrob, galaktooligosacharidy /z mléka/ 8 %, laktóza (z mléka), fruktooligosacharidy 0,6 %, dihydrogenfosforečnan draselný, chlorid vápenatý, rybí olej, chlorid sodný, L-tyrozin, cholin chlorid, kyselina L-askorbová, taurin, L-askorban sodný, inositol, síran železnatý, síran zinečnatý, sodná sůl uridin 5‘-
279 KčDoprava od 79 KčNad 999 Kč zdarma

Nutrilon 1 Omneo Comfort 400 g

Nutrilon 1 Omneo Comfort 400g
330 KčDoprava od 69 KčNad 2500 Kč zdarma

Podobné produkty

od 1052 Kč

Nutrilon Protein Supplement ProExpert 50x1g - II.jakost

Porovnej ceny
Ve 2 obchodech
od 199 Kč

Nutrilon Lactose Free 400g

Kojenecké mléko Nutrilon Lactose Free je určeno pro děti od narození s intolerancí laktózy, která trápí ublinkávání, bolavé bříško, koliky,…
Porovnej ceny
V 6 obchodech
od 239 Kč

Nutrilon 1 A.R. 400g

Nutrilon 1 AR je počáteční kojenecké mléko určené pro děti od narození, které po běžné kojenecké stravě ublinkávají.
Porovnej ceny
V 6 obchodech
od 92 Kč

Nutrilon 1 5x18.8g

Porovnej ceny
Ve 3 obchodech
od 329 Kč

Nutrilon 1 800g

Nutrilon 1 je kojenecké mléko vyvinuté na základě 40 let výzkumu mateřského mléka určené pro děti do 6. měsíce.
Porovnej ceny
Ve 3 obchodech
od 319 Kč

Nutrilon 1 Pepti MCT / Allergy Digestive Care 450g

Nutrilon 1 Allergy Digestive Care je určen k dietnímu postupu při poruchách trávení a vstřebávání a při alergii na bílkovinu…
Porovnej ceny
Ve 4 obchodech
od 429 Kč

Nutrilon 1 ProExpert AR počáteční mléko 800g

Nutrilon 1 AR je počáteční kojenecké mléko určené pro děti od narození, které po běžné kojenecké stravě ublinkávají.
Porovnej ceny
V 7 obchodech
od 235 Kč

Nutrilon Colics 400g

Nutrilon Colics Proexpert 1 je speciální kojenecké mléko, které pomáhá při kojeneckých kolikách. Vhodné pro výživu kojenců od narození.
Porovnej ceny
V 6 obchodech
od 699 Kč

Nutrilon 1 Pepti RTF 24x90ml

Porovnej ceny
V 1 obchodě
od 379 Kč

NUTRILON 0 Nenatal Nutriprem Počátení kojenecká výživa 400 g

Kojenecká výživa pro zvláštní lékařské účely pro předčasně narozené děti.
Porovnej ceny
V 1 obchodě
od 469 Kč

Nutrilon HA Prosyneo 1 800 g

Nutrilon 1 HA Prosyne je určen k dietnímu postupu při snižování rizika vzniku alergie na bílkovinu kravského mléka a souvisejících…
Porovnej ceny
Ve 4 obchodech
od 449 Kč

NUTRILON 1 Profutura Počáteční kojenecké mléko od 0-6 měsíců 800 g

Počáteční mléko speciálně vyvinuté pro miminka, která nemohou být kojena nebo jsou přikrmována. Nutrilon 1 Profutura je mléko vhodné již…
Porovnej ceny
V 5 obchodech