Krates.cz
Všechny kategorie
Krates.cz
Nutrilon 1 ProExpert AR počáteční mléko 800g

Nutrilon 1 ProExpert AR počáteční mléko 800g

Nutrilon 1 AR je počáteční kojenecké mléko určené pro děti od narození, které po běžné kojenecké stravě ublinkávají.

409 Kč

Nutrilon 1 A.R. 800 g

Dietní potravina pro výživu kojenců od narození, kteří ublinkávají po běžné kojenecké stravě nebo při odříhnutí. Používá se na doporučení lékaře.
409 KčDoprava od 79 KčNad 999 Kč zdarma

Nutrilon 1 ProExpert AR počáteční mléko 800 g

Dietní potravina pro zvláštní léka?ské ú?ely vhodná pro výživu kojenc? od narození, nemohou-li být kojeni. Nutrilon 1 AR je ur?en k dietnímu postupu p?i výživ? kojenc?, kte?í ublinkávají po b?žné kojenecké strav? nebo p?i od?íhnutí. Obsahuje p?írodní složku karubin (vlákninu ze svatojánského chleba), který zahuš?uje obsah žaludku, a tak pomáhá snižovat výskyt ublinkávání. Používá se na doporu?ení léka?e. Složení: Laktóza (z mléka), sušené odtu?n?né mléko, rostlinné oleje, maltodextrin, zahuš?ovadlo karubin, uhli?itan vápenatý, rybí olej, L-cystein hydrochlorid, kyselina L-askorbová, sojový lecitin, taurin, cholin chlorid, L-askorban sodný, síran železnatý, inositiol, síran zine?natý, sodná s?l uridin 5‘-monofosfátu, cytidin 5‘-monofosfát, DL-?-tokoferyl acetát, adenosin 5‘-monofosfát, sodná s?l inosin 5‘-monofosfátu, nikotinamid, sodná s?l guanosin 5‘-monofosfátu, L-karnitin, síran m??natý, kyselina pteroylmonoglutamová (kyselina listová), D-pantothenát vápenatý, síran manganatý, retinyl palmitát, DL-?-tokoferol, D-biotin, thiamin hydrochlorid, kyanokobalamin, cholekalciferol, pyridoxin hydrochlorid, jodid draselný, fytomenadion, seleni?itan sodný. Složení se vztahuje k sušenému stavu potraviny. Použití: Umyjte si d?kladn? ruce a vysterilizujte všechno používané nádobí. P?eva?te ?erstvou pitnou vodu ur?enou pro kojence a nechte jí v konvici vychladnout asi 30 minut na p?ibližn? 40 °C. Odpovídající množství vody vlijte do vysterilizované láhve. Nepoužívejte opakovan? p?eva?enou vodu. Prášek do vody p?idejte pomocí p?iložené odm?rky. Prášek v odm?rce nestla?ujte. P?íliš velké odchylky od doporu?ených dávek mohou mít škodlivé následky. Uzav?ete láhev a d?kladn? jí prot?epte (nejmén? 10 vte?in), než se všechen prášek rozpustí. Sejm?te ví?ko a nahra?te jej sterilní savi?kou. Ov??te teplotu mlé?né sm?si kápnutím na vnit?ní stranu záp?stí a p?ipravenou dávku ihned podávejte. P?ipravenou stravu spot?ebujte do 2 hodin, pak zlikvidujte. Neoh?ívejte v mikrovlnné troub?, hrozí opa?ení dít?te. Nikdy nep?idávejte do výživy více odm?rek, než je stanoveno, ani cokoliv jiného. Po každém použití obal vždy pe?liv? uzav?ete a uschovávejte jej na suchém a chladném míst? (ne v ledni?ce). Nevkládejte dovnit? vlhkou odm?rku. Obsah spot?ebujte do 1 m?síce po otev?ení. Upozorn?ní: Výrobek je ur?ený pro výživu kojenc? od narození, nemohou-li být kojeni. Nutrilon 1 AR je možné používat jen pod kontrolou léka?e. Nutrilon 1 AR je nutri?n? kompletní po?áte?ní mlé?ná výživa v prášku, která je vhodná jako jediný zdroj výživy pro kojence od narození do doby zavedení vhodných p?íkrm?. Jakékoliv pochyby a dotazy konzultujte se svým ošet?ujícím léka?em. Pro zdraví kojenc? je d?ležité d?sledné dodržování návodu na p?ípravu i uvedených doporu?ení. Kojení je nejlepší zp?sob výživy kojenc?. Mate?ské mléko je pro výživu novorozenc? a kojenc? nejp?irozen?jší a nejvýhodn?jší stravou, zastoupením svých živin a jejich kvalitou.
429 KčDoprava od 45 KčNad 1000 Kč zdarma
439 KčDoprava od 79 KčNad 1499 Kč zdarma

Nutrilon 1 AR 800 g

Nutrilon 1 AR 800g Výživa pro kojence od narození, kteří mají potíže s ublinkáváním. Potravina pro zvláštní lékařské účely na doporučení lékaře.
449 KčDoprava od 49 KčNad 999 Kč zdarma

NUTRILON 1 A.R. ProExpert 800 g

Nutrilon 1 AR je počáteční kojenecké mléko určené pro děti od narození, které po běžné kojenecké stravě ublinkávají.
489 KčDoprava od 29 KčNad 1500 Kč zdarma

Nutrilon 1 AR 800 g

Nutrilon 1 AR 800g
539 KčDoprava od 69 KčNad 2500 Kč zdarma

6x NUTRILON 1 ProExpert A.R. 800 g

Nutrilon ProExpert je určen k dietnímu postupu pro snížení rizika vzniku alergie na kravské mléko a souvisejících projevů. Vhodné pro děti od narození. Dávkování a dopručení: Řiďte se individuální potřebou dítěte a doporučením Vašeho pediatra. Při zavádění prvních nemléčných příkrmů se řiďte doporučeními lékaře. Způsob použití a další informace naleznete na obalech. Složení: Laktóza (z mléka), koncentrát hydrolyzované syrovátkové bílkoviny (z mléka), rostlinné (palmový, řepkový, kokosový, slunečnicový, olej z mikrobiologických zdrojů), galaktooligosacha­ridy (z mléka) 8,8 %, emulgátor (estery mono- a diglyceridů), fruktooligosacha­ridy 0,6 %, dihydrogenfos­forečnan draselný, chlorid vápenatý, rybí olej, cholin chlorid, kyselina L-askorbová, sójový lecitin, taurín, L-askorban sodný, inositol, síran železnatý, síran zinečnatý, sodná sůl uridin 5‘-monofosfátu, cytidin 5‘-monofosfát, DL-α-tokoferyl acetát, adenosin 5‘-monofosfát, sodná sůl inosin 5‘-monofosfátu, L-karnitin, nikotinamid, sodná sůl guanosin 5‘-monofosfátu, D-pantothenát vápenatý, D-biotin, síran měďnatý, kyselina pteroylmonoglu­tamová (kyselina listová), retinyl palmitát, DL-α-tokoferol, riboflavin (B2), thiamin hydrochlorid (B1), cholekalciferol, pyridoxin hydrochlorid, síran manganatý, jodid draselný, fytomenadion, seleničitan sodný. Složení se vztahuje k sušenému stavu potraviny. Návod na přípravu nápoje: Umyjte si důkladně ruce a vysterilizujte všechno používané nádobí. Převařte čerstvou pitnou vodu určenou pro kojence a nechte ji v konvici vychladnout asi 30 minut na přibližně 40 °C. Odpovídající množství vody vlijte do vysterilizované láhve. Nepoužívejte opakovaně převařenou vodu. K dávkování vždy používejte přiloženou odměrku a prášek zarovnejte pomocí speciálního plastového pásku uvnitř obalu pro dosažení přesné dávky. Prášek v odměrce nestlačujte. Přidejte odpovídající množství prášku do vody. Příliš velké odchylky od doporučených dávek mohou mít škodlivé následky. Uzavřete láhev a důkladně ji protřepte (nejméně 10 vteřin), než se všechen prášek rozpustí. Sejměte víčko a nahraďte jej sterilní savičkou. Ověřte teplotu mléčné směsi kápnutím na vnitřní stranu zápěstí a připravenou dávku Podávejte ihned a spotřebujte do 2 hodin. Důležité rady: Připravenou stravu spotřebujte do dvou hodin. Vždy zlikvidujte nespotřebovanou stravu. Neohřívejte stravu v mikrovlnné troubě, abyste předešli opaření dítěte v důsledku nerovnoměrného ohřátí. Nikdy nepřidávejte do dětské výživy více odměrek, než je stanoveno, ani cokoliv jiného. Dohlédněte na hygienu ústní dutiny v období růstu prvních zoubků, především před spaním. Po každém použití obal vždy pečlivě uzavřete a uchovávejte jej na suchém a chladném místě (ne v ledničce). Nevkládejte dovnitř vlhkou odměrku. Obsah spotřebujte do 1 měsíce po otevření. Řada Proexpert: Nutrilon řady ProExpert je vhodný pro děti se specifickými výživovými potřebami. Přináší řešení pro děti s drobnými zažívacími potížemi, s projevy alergické reakce, s předpokladem ke vzniku alergií a pro děti předčasně narozené. O Nutrilonu: Tým expertů se více jak 40 let zabývá výzkumem mateřského mléka. Nové poznatky napomáhají inovacím výrobků výživy pro kojence, batolata a také kojící maminky. Kromě toho Nutrilon nezapomíná ani na kojence a batolata se specifickými výživovými požadavky, jakými jsou například alergie, ublinkávání, koliky, intolerace laktózy a další. Mateřské mléko je pro miminko tou nejlepší výživou. Dodává mu vše potřebné pro zdraví, odolnost vůči nemocem a dobré rozvíjení. Aby i kojenci, kteří nemohou být kojeni, měli optimální výživu, Nutricia vylepšuje receptury kojeneckých mlék po vzoru těch mateřských. Mléka plná vitamínů, potřebných a užitečných látek.
2694 KčDoprava od 59 KčNad 1499 Kč zdarma

Podobné produkty

od 189 Kč

Nutrilon LOW LACTOSE 400g

Kojenecké mléko Low Lactose je určeno pro děti od narození s intolerancí laktózy, která trápí ublinkávání, bolavé bříško, koliky, zácpa…
Porovnej ceny
V 5 obchodech
od 205 Kč

Nutrilon 1 A.R. 400g

Nutrilon 1 AR je počáteční kojenecké mléko určené pro děti od narození, které po běžné kojenecké stravě ublinkávají.
Porovnej ceny
V 5 obchodech
od 269 Kč

Nutrilon 0 Nenatal (Premature) 400g

Speciální výživa pro nedonošené děti a děti s nízkou porodní hmotností.
Porovnej ceny
Ve 4 obchodech
od 229 Kč

Nutrilon NUTRITON ProExpert 135g

Přídavek do mateřského mléka pro děti, které ublinkávají.
Porovnej ceny
Ve 2 obchodech
od 259 Kč

Nutrilon 1 Nenatal 400g

Nutrilon Nenatal 1 je správnou volbou pro Vaše předčasně narozené dítě po jeho propuštění z nemocnice, pokud nemůže být kojeno.…
Porovnej ceny
V 5 obchodech
od 449 Kč

Nutrilon Profutura 1 800 g

Nutrilon 1 Profutura 800g Nutrilon, díky obsahu vitamínů A, C a D, přispívá ke správné funkci imunitního systému i těch…
Porovnej ceny
V 5 obchodech
od 239 Kč

Nutrilon 1 Comfort 400g

Nutrilon 1 Comfort je kojenecké mléko určené pro děti od narození s drobnými zažívacími potížemi.
Porovnej ceny
V 6 obchodech
od 515 Kč

NUTRILON 1 Profutura Počáteční kojenecké mléko od 0-6 měsíců 800 g

Počáteční mléko speciálně vyvinuté pro miminka, která nemohou být kojena nebo jsou přikrmována. Nutrilon 1 Profutura je mléko vhodné již…
Porovnej ceny
V 1 obchodě
od 329 Kč

Nutrilon 1 Good Sleep 800 g

Počáteční mléčná kojenecká výživa v prášku, od narození. Nutrilon 1 Good Sleep je vhodnou volbou počáteční mléčné kojenecké výživy pro…
Porovnej ceny
Ve 3 obchodech
od 379 Kč

NUTRILON 1 ALLERGY CARE SYNEO perorální PLV SOL 450G

Porovnej ceny
Ve 3 obchodech
od 375 Kč

6x NUTRILON 1 ProNutra Good Sleep (800g) - kojenecké mléko

Mléko určené pro velké nenasyty ve věku do 6. měsíce, kteří nikdy nemají dost! Na dobré sny.
Porovnej ceny
V 1 obchodě
od 469 Kč

Nutrilon HA Prosyneo 1 800 g

Nutrilon 1 HA Prosyne je určen k dietnímu postupu při snižování rizika vzniku alergie na bílkovinu kravského mléka a souvisejících…
Porovnej ceny
Ve 4 obchodech