Krates.cz
Všechny kategorie
Krates.cz
Nutrilon 1 ProExpert AR počáteční mléko 800g

Nutrilon 1 ProExpert AR počáteční mléko 800g

Nutrilon 1 AR je počáteční kojenecké mléko určené pro děti od narození, které po běžné kojenecké stravě ublinkávají.

429 Kč

Nutrilon 1 ProExpert AR počáteční mléko 800 g

Dietní potravina pro zvláštní léka?ské ú?ely vhodná pro výživu kojenc? od narození, nemohou-li být kojeni. Nutrilon 1 AR je ur?en k dietnímu postupu p?i výživ? kojenc?, kte?í ublinkávají po b?žné kojenecké strav? nebo p?i od?íhnutí. Obsahuje p?írodní složku karubin (vlákninu ze svatojánského chleba), který zahuš?uje obsah žaludku, a tak pomáhá snižovat výskyt ublinkávání. Používá se na doporu?ení léka?e. Složení: Laktóza (z mléka), sušené odtu?n?né mléko, rostlinné oleje, maltodextrin, zahuš?ovadlo karubin, uhli?itan vápenatý, rybí olej, L-cystein hydrochlorid, kyselina L-askorbová, sojový lecitin, taurin, cholin chlorid, L-askorban sodný, síran železnatý, inositiol, síran zine?natý, sodná s?l uridin 5‘-monofosfátu, cytidin 5‘-monofosfát, DL-?-tokoferyl acetát, adenosin 5‘-monofosfát, sodná s?l inosin 5‘-monofosfátu, nikotinamid, sodná s?l guanosin 5‘-monofosfátu, L-karnitin, síran m??natý, kyselina pteroylmonoglutamová (kyselina listová), D-pantothenát vápenatý, síran manganatý, retinyl palmitát, DL-?-tokoferol, D-biotin, thiamin hydrochlorid, kyanokobalamin, cholekalciferol, pyridoxin hydrochlorid, jodid draselný, fytomenadion, seleni?itan sodný. Složení se vztahuje k sušenému stavu potraviny. Použití: Umyjte si d?kladn? ruce a vysterilizujte všechno používané nádobí. P?eva?te ?erstvou pitnou vodu ur?enou pro kojence a nechte jí v konvici vychladnout asi 30 minut na p?ibližn? 40 °C. Odpovídající množství vody vlijte do vysterilizované láhve. Nepoužívejte opakovan? p?eva?enou vodu. Prášek do vody p?idejte pomocí p?iložené odm?rky. Prášek v odm?rce nestla?ujte. P?íliš velké odchylky od doporu?ených dávek mohou mít škodlivé následky. Uzav?ete láhev a d?kladn? jí prot?epte (nejmén? 10 vte?in), než se všechen prášek rozpustí. Sejm?te ví?ko a nahra?te jej sterilní savi?kou. Ov??te teplotu mlé?né sm?si kápnutím na vnit?ní stranu záp?stí a p?ipravenou dávku ihned podávejte. P?ipravenou stravu spot?ebujte do 2 hodin, pak zlikvidujte. Neoh?ívejte v mikrovlnné troub?, hrozí opa?ení dít?te. Nikdy nep?idávejte do výživy více odm?rek, než je stanoveno, ani cokoliv jiného. Po každém použití obal vždy pe?liv? uzav?ete a uschovávejte jej na suchém a chladném míst? (ne v ledni?ce). Nevkládejte dovnit? vlhkou odm?rku. Obsah spot?ebujte do 1 m?síce po otev?ení. Upozorn?ní: Výrobek je ur?ený pro výživu kojenc? od narození, nemohou-li být kojeni. Nutrilon 1 AR je možné používat jen pod kontrolou léka?e. Nutrilon 1 AR je nutri?n? kompletní po?áte?ní mlé?ná výživa v prášku, která je vhodná jako jediný zdroj výživy pro kojence od narození do doby zavedení vhodných p?íkrm?. Jakékoliv pochyby a dotazy konzultujte se svým ošet?ujícím léka?em. Pro zdraví kojenc? je d?ležité d?sledné dodržování návodu na p?ípravu i uvedených doporu?ení. Kojení je nejlepší zp?sob výživy kojenc?. Mate?ské mléko je pro výživu novorozenc? a kojenc? nejp?irozen?jší a nejvýhodn?jší stravou, zastoupením svých živin a jejich kvalitou.
429 KčDoprava od 45 KčNad 1000 Kč zdarma
439 KčDoprava od 79 KčNad 1499 Kč zdarma

NUTRILON 1 A.R. ProExpert 800 g

Nutrilon 1 AR je počáteční kojenecké mléko určené pro děti od narození, které po běžné kojenecké stravě ublinkávají.
455 KčDoprava od 29 KčNad 1500 Kč zdarma

Nutrilon 1 A.R. 800 g

Nutrilon 1 AR je dietní potravina pro zvláštní lékařské účely vhodná pro výživu kojenců od narození, nemohou-li být kojeni. Určeno k dietnímu postupu při výživě kojenců, kteří ublinkávají po běžné kojenecké stravě nebo při odříhnutí.
Nutrilon 1 AR pomáhá snížit výskyt opakovaného ublinkávání u dětí s citlivým zažíváním. Tento problém může vznikat v důsledku nedostatečně vyvinutého trávicího ústrojí a měl by vymizet s vyšším věkem dítěte. Nutrilon 1 AR je účinný při ublinkávání díky obsahu speciální přírodní složky – karubinu (mouce ze svatojánského chleba, bohaté na vlákninu), která zahušťuje obsah žaludku dítěte při trávení a tak snižuje výskyt ublinkávání. Veškeré živiny z jídla díky tomu zůstávají v trávicím ústrojí. Účinky karubinu na ublinkávání byly klinicky prokázané. Karubin prochází trávicím ústrojím nestráven a změkčuje tak stolici.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Pro výživu novorozenců a kojenců je nejpřirozenější a nejvýhodnější stravou, zastoupením svých živin a jejich kvalitou, mateřské mléko. Nutrilon 1 AR je možné používat jen pod kontrolou lékaře. Nutrilon 1 AR je nutričně kompletní počáteční mléčná výživa v prášku, která je vhodná jako jediný zdroj výživy pro kojence od narození do doby zavedení vhodných příkrmů. Pro zdraví kojenců je důležité důsledné dodržování návodu na přípravu i uvedených doporučení. Jakékoliv pochyby a dotazy konzultujte se svým ošetřujícím lékařem. Současně se zavedením vhodných příkrmů můžete přejít na Nutrilon 2 AR, který byl vyvinut tak, aby splňoval zvyšující se výživové potřeby staršího dítěte.
Dávkování:
Věk kojencePřibližná hmotnostPočet dávek na denVelikost 1 dávkyPříprava 1 dávky. Počet odměrek + vodaDoporučené množství výživy na den cca 0 - 2 týdny < 3,5 kg 7 66 ml 2 + 60 ml 470 ml 2 - 8 týdnů 3,5 - 4,5 kg 6 100 ml 3 +90 ml 600 ml 2 měsíce 4,5 - 5,5 kg 6 133 ml 4 +120 ml 800 ml 3 měsíce 5,5 - 6,5 kg 5 166 ml 5 + 150 ml 830 ml 4 - 6 měsíců > 6,5 kg 5 200 ml 6 + 180 ml 1000 ml
Návod k přípravě:
Umyjte si důkladně ruce a vysterilizujte všechno používané nádobí.
Převařte čerstvou pitnou vodu určenou pro kojence a nechte jí v konvici vychladnout asi 30 minut na přibližně 40 °C.
Odpovídající množství vody vlijte do vysterilizované láhve. Nepoužívejte opakovaně převařenou vodu.
K dávkování vždy používejte dodanou odměrku a prášek zarovnejte pomocí speciálního plastového pásku uvnitř obalu pro dosažení přesné dávky. Prášek v odměrce nestlačujte.
Přidejte odpovídající množství prášku do vody. Příliš velké odchylky od doporučených dávek mohou mít škodlivé následky.
Uzavřete láhev a důkladně jí protřepte (nejméně 10 vteřin), než se všechen prášek rozpustí. Sejměte víčko a nahraďte jej sterilní savičkou.
Ověřte teplotu mléčné směsi kápnutím na vnitřní stranu zápěstí a připravenou dávku ihned podávejte.
Důležité rady:
Připravenou stravu spotřebujte do dvou hodin. Vždy zlikvidujte nespotřebovanou stravu.
Neohřívejte stravu v mikrovlnné troubě, abyste předešli opaření dítěte v důsledku nerovnoměrného ohřátí. Nikdy nepřidávejte do dětské výživy více odměrek, než je stanoveno, ani cokoliv jiného.
Uchovávání:
Po každém použití plechovku vždy pečlivě uzavřete a uchovávejte ji na suchém a chladném místě (ne v ledničce). Nevkládejte dovnitř vlhkou odměrku. Obsah spotřebujte do 1 měsíce po otevření
Sl
465 KčDoprava od 79 KčNad 999 Kč zdarma

NUTRILON 1 ProExpert AR (800 g) - kojenecké mléko

Nutrilon 1 AR je určen k dietnímu postupu při výživě kojenců, kteří ublinkávají. Tento problém může vznikat v důsledku nedostatečně vyvinutého trávicího ústrojí a měl by vymizet s vyšším věkem dítěte.Vhodné pro děti od narození. Nutrilon AR obsahuje speciální přírodní složku, karubin (mouku ze svatojánského chleba), který zahušťuje obsah žaludku a tak snižuje výskyt ublinkávání. Karubin je přírodní látka získávaná ze semen rohovníku (Svatojánského chleba), která je bohatá na vlákninu. Díky tomu zahušťuje obsah žaludku a snižuje výskyt ublinkávání. Veškeré živiny ze stravy tak zůstávají v trávicím ústrojí a tělo nepřichází o cenné látky. Účinky karubinu byly prokázány v klinických studiích. Karubin prochází zažívacím ústrojím nestráven a změkčuje tak stolici. Složení: Laktóza (z mléka), sušené odtučněné mléko, rostlinné oleje (palmový, řepkový, kokosový, slunečnicový, olej z mikrobiologických zdrojů), maltodextrin, karubin (3,6 %), uhličitan vápenatý, rybí olej, L-cystein, hydrochlorid, kyselina L-askorbová, sójový lecitin, taurin, cholin chlorid, L-askorban sodný, síran železnatý, inositol, síran zinečnatý, sodná sůl, uridin 5 -monofosfátu, cytidin 5 -monofosfát, DL-α-tokoferyl acetát, adenosin 5 -monofosfát, sodná sůl inosin 5 -monofosfátu, nikotinamid, sodná sůl guanosin 5 -monofosfátu, L-karnitin, síran měďnatý, kyselina pteroylmonoglu­tamová (kyselina listová), D-pantothenát vápenatý, síran manganatý, retinyl palmitát, DL-α-tokoferol, D-biotin, thiamin hydrochlorid, kyanokobalamin, cholekalciferol, pyridoxin hydrochlorid, jodid draselný, fytomenadion, seleničitan sodný. Složení se vztahuje k sušenému stavu potraviny. Návod na přípravu nápoje: Umyjte si důkladně ruce a vysterilizujte všechno používané nádobí. Převařte čerstvou pitnou vodu určenou pro kojence a nechte ji v konvici vychladnout asi 30 minut na přibližně 40 °C. Odpovídající množství vody vlijte do vysterilizované láhve. Nepoužívejte opakovaně převařenou vodu. K dávkování vždy používejte přiloženou odměrku a prášek zarovnejte pomocí speciálního plastového pásku uvnitř obalu pro dosažení přesné dávky. Prášek v odměrce nestlačujte. Přidejte odpovídající množství prášku do vody. Příliš velké odchylky od doporučených dávek mohou mít škodlivé následky. Uzavřete láhev a důkladně ji protřepte (nejméně 10 vteřin), než se všechen prášek rozpustí. Sejměte víčko a nahraďte jej sterilní savičkou. Ověřte teplotu mléčné směsi kápnutím na vnitřní stranu zápěstí a připravenou dávku Podávejte ihned a spotřebujte do 2 hodin. Důležité rady: Připravenou stravu spotřebujte do dvou hodin. Vždy zlikvidujte nespotřebovanou stravu. Neohřívejte stravu v mikrovlnné troubě, abyste předešli opaření dítěte v důsledku nerovnoměrného ohřátí. Nikdy nepřidávejte do dětské výživy více odměrek, než je stanoveno, ani cokoliv jiného. Dohlédněte na hygienu ústní dutiny v období růstu prvních zoubků, především před spaním. Po každém použití obal vždy pečlivě uzavřete a uchovávejte jej na suchém a chladném místě (ne v ledničce). Nevkládejte dovnitř vlhkou odměrku. Obsah spotřebujte do 1 měsíce po otevření. Potravina je určena pro zvláštní výživu. Světová zdravotnická organizace doporučuje výhradní kojení do 6 měsíců věku dítěte, a pokud je to možné, pokračovat v kojení až do dvou let dítěte. Mějte na paměti, že rozhodnutí přestat kojit může být nevratné. Přechod na kojenecké mléko má i zvýšené finanční a sociální dopady. Pro zdraví kojence je důležité důsledně dodržovat doporučený postup přípravy, dávkování a použití kojenecké výživy uvedené na obale. Způsob použití a další informace najdete v příbalovém letáku a na webových stránkách. Řada Proexpert: Nutrilon řady ProExpert je vhodný pro děti se specifickými výživovými potřebami. Přináší řešení pro děti s drobnými zažívacími potížemi, s projevy alergické reakce, s předpokladem ke vzniku alergií a pro děti předčasně narozené. O Nutrilonu: Tým expertů se více jak 40 let zabývá výzkumem mateřského mléka. Nové poznatky napomáhají inovacím výrobků výživy pro kojence, batolata a také kojící maminky. Kromě toho Nutrilon nezapomíná ani na kojence a batolata se specifickými výživovými požadavky, jakými jsou například alergie, ublinkávání, koliky, intolerace laktózy a další. Mateřské mléko je pro miminko tou nejlepší výživou. Dodává mu vše potřebné pro zdraví, odolnost vůči nemocem a dobré rozvíjení. Aby i kojenci, kteří nemohou být kojeni, měli optimální výživu, Nutricia vylepšuje receptury kojeneckých mlék po vzoru těch mateřských. Mléka plná vitamínů, potřebných a užitečných látek.
469 KčDoprava od 59 KčNad 1499 Kč zdarma

Nutrilon 1 AR 800 g

Nutrilon 1 AR 800g Výživa pro kojence od narození, kteří mají potíže s ublinkáváním. Potravina pro zvláštní lékařské účely na doporučení lékaře.
509 KčDoprava od 49 KčNad 999 Kč zdarma

Nutrilon 1 AR 800 g

Nutrilon 1 AR 800g
539 KčDoprava od 69 KčNad 2500 Kč zdarma

Podobné produkty

od 265 Kč

Nutrilon 1 Nenatal 400g

Nutrilon Nenatal 1 je správnou volbou pro Vaše předčasně narozené dítě po jeho propuštění z nemocnice, pokud nemůže být kojeno.…
Porovnej ceny
Ve 4 obchodech
od 199 Kč

Nutrilon Lactose Free 400g

Kojenecké mléko Nutrilon Lactose Free je určeno pro děti od narození s intolerancí laktózy, která trápí ublinkávání, bolavé bříško, koliky,…
Porovnej ceny
V 6 obchodech
od 379 Kč

NUTRILON 0 Nenatal Nutriprem Počátení kojenecká výživa 400 g

Kojenecká výživa pro zvláštní lékařské účely pro předčasně narozené děti.
Porovnej ceny
V 1 obchodě
od 449 Kč

NUTRILON 1 Profutura Počáteční kojenecké mléko od 0-6 měsíců 800 g

Počáteční mléko speciálně vyvinuté pro miminka, která nemohou být kojena nebo jsou přikrmována. Nutrilon 1 Profutura je mléko vhodné již…
Porovnej ceny
V 5 obchodech
od 359 Kč

Nutrilon 2 Pronutra Good night 800g

Pokračovací mléčná kojenecká výživa vhodná před uložením miminka ke spánku. Určené pro děti od ukončeného 6. měsíce věku.
Porovnej ceny
V 7 obchodech
od 1052 Kč

Nutrilon Protein Supplement ProExpert 50x1g - II.jakost

Porovnej ceny
Ve 2 obchodech
od 349 Kč

Nutrilon 4 Vanilka 800g

Nutrilon 4 Pronutra Vanilla je nyní díky vylepšenému složení ještě více přizpůsobeno výživovým potřebám batolat od ukončeného 24 měsíce.
Porovnej ceny
V 6 obchodech
od 239 Kč

Nutrilon 1 A.R. 400g

Nutrilon 1 AR je počáteční kojenecké mléko určené pro děti od narození, které po běžné kojenecké stravě ublinkávají.
Porovnej ceny
V 6 obchodech
od 1944 Kč

6x NUTRILON 3 (800g) - kojenecké mléko

Nová generace mlék pro podporu imunity. Benefity: Unikátní kombinace prebiotik a prospěšných látek po vzoru mateřského mléka Vitamíny A, C…
Porovnej ceny
Ve 2 obchodech
od 239 Kč

Nutrilon 1 Comfort 400g

Nutrilon 1 Comfort je kojenecké mléko určené pro děti od narození s drobnými zažívacími potížemi.
Porovnej ceny
V 5 obchodech
od 1319 Kč

Nutrilon 2 Comfort 400g

Nutrilon 2 Comfort je pokračovací výživa kojenců od ukončeného 6. měsíce, které trpí zácpou, ublinkáváním nebo nesnášenlivostí jiné mléčné výživy.
Porovnej ceny
V 1 obchodě
od 449 Kč

Nutrilon 2 HA Prosyneo 800g

Speciální pokračovací mléko k dietnímu postupu při snižování rizika vzniku alergie na bílkovinu kravského mléka a souvisejících projevů alergických onemocnění.
Porovnej ceny
V 6 obchodech