Krates.cz
Všechny kategorie
Krates.cz
Off! Protect repelent ve spreji 100 ml

Off! Protect repelent ve spreji 100 ml

Lehká aplikace, výrobek můžete používat přímo na oblečení. Odpuzuje komáry,klíšťata,muchničky atd.. V místech výskytu infikovaných klíšťat doporučujeme chránit i děti. Obsahuje látky: DEET 15% Balení: 100ml Upozornění: Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

89 Kč

OFF! Protect Spray 100 ml

Sprej OFF je zaručenou ochranou proti komárům. Obsahuje účinnou látku DEET.
89 KčDoprava od 29 KčNad 1500 Kč zdarma

Off Regular sprej 100 ml

OFF Spray: Repelentní p?ípravek ve spreji zajiš?uje efektivní chranu k?že proti komár?m, klíš?at?m, ovád?m a dalšímu létajícímu hmyzu. Lehce parfémovaný. Návod k použití: P?i aplikaci držte nádobku asi 15-20cm od k?že nebo od?vu. Použití je velmi p?íjemné, nezanechává pocit mastnoty. Upozorn?ní: Zamezte p?ímému kontaktu se syntetickými materiály a lakovanými povrchy. Extrémn? ho?lavý. Dráždí o?i. Nepoužívejte u d?tí do 2 let. U starších d?tí používejte šetrn? a neaplikujte na jejich ruce.
95 KčDoprava od 45 KčNad 1000 Kč zdarma

OFF! Protect sprej 100 ml

OFF! Protect sprej 100ml Spray OFF je zaručenou ochranou proti dotěrnému hmyzu(komáři, klíšťata). Obsahuje účinnou látku DEET.
99 KčDoprava od 49 KčNad 999 Kč zdarma

Off Protect sprej, repelent, odpuzovač hmyzu, 100 ml

Repelentní přípravek ve spreji zajišťuje efektivní ochranu kůže proti komárům a klíšťatům až 4 hodiny a proti ovádům až 6 hodin. Sprej je zaručenou ochranou proti dotěrnému hmyzu(komáři, klíšťata). Obsahuje účinnou látku DEET. Návod pro použití:Před použitím důkladně protřepejte. Při aplikaci držte nádobku ve svislé poloze asi 15–20 cm od kůže či oděvu. Při použití na tvář a krk nastříkejte přípravek do dlaní a poté ho rozetřete. Zamezte styku s očima, rty a sliznicí. Účinkuje také na oblečení, postříkejte košili, kalhoty a ponožky. Zamezte přímému kontaktu se syntetickými materiály, lakovanými povrchy a plasty. Nepoškozuje bavlnu, vlnu ani nylon. Ošetřené oděvy vyperte. Použití přípravku je příjemné. Přípravek je lehce parfémovaný. Po návratu si umyjte ošetřená místa mýdlem a vodou. Záměrné nesprávné použití a vdechování obsahu může být škodlivé nebo mrtelné. Upozornění:Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Používejte dle návodu. Neaplikujte na ruce dětí. Neaplikujte na nadměrně opálenou nebo porušenou pokožku. Při podráždění pokožky přerušte používání. Pouze k vnějšímu použití. Zamezte přímému kontaktu se syntetickými materiály, lakovanými povrchy, plasty, kůží a dioptrickými skly. Aplikaci opakujte pouze v případě potřeby, ne více než 2x za 24 hodin. Nepoužívejte u dětí do 2 let. Složení:Účinná látka 15 g DEET ve 100 g přípravku. Bezpečnostní upozornění GHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látky Signální slovo: Nebezpečí Obsah nebezpečných látek 15 g N,N-diethyl-3-methylbenzamidu ve 100 g přípravku H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
100 KčDoprava od 69 KčNad 0 Kč zdarma

Podobné produkty

od 82 Kč

OFF! Max repelent 100 ml

OFF! Max spray slouží k ochraně kůže proti komárům a tygřím komárům po dobu až 6 hodin, bodavým mouchám po…
Porovnej ceny
Ve 3 obchodech
od 96 Kč

DIFFUSIL repelent Family spray 100ml

Roztok s repelentními účinky určený na pokožku a oděv.
Porovnej ceny
Ve 2 obchodech
od 101 Kč

Off! Sport repelent rychleschnoucí sprej 100 ml

OFF!® Sport rychleschnoucí sprej Repelent v aerosolu působí okamžitě až 8 hodin po aplikaci. Odpuzuje komáry a klíšťata. Příprava a…
Porovnej ceny
Ve 2 obchodech
od 83 Kč

Diffusil Repellent DRY 100ml

Odpuzuje komáry, klíšťata, muchničky a účinkuje i proti komárům tygřím.
Porovnej ceny
V 1 obchodě
od 285 Kč

Parasidose Insekticidni sprej do domácnosti 250 ml

Parasidose Univerzální repelent proti vším 250ml Univerzální repelent je určený k preventivní ochraně domácností před napadením dětskou vší. Hubí vši…
Porovnej ceny
Ve 2 obchodech
od 139 Kč

ARPALIT Bio repelent proti komárům a klíšťatům 150 ml

Repelentní přípravek ve spreji pro vás i vašeho mazlíčka. Obsahuje složky, které ošetřují a chrání pokožku.
Porovnej ceny
Ve 2 obchodech
od 236 Kč

laSaponaria Repelentní olej ve spreji BIO (100 ml) působí proti komárům a ovádům

100% přírodní repelentní suchý olej ve spreji, který se velmi rychle vstřebává a poskytuje účinnou ochranu proti komárům a ovádům. Je šetrný i…
Porovnej ceny
V 6 obchodech
od 155 Kč

Off! Tropical rychleschnoucí sprej 100 ml

Repelentní přípravek ve spreji zajišťuje efektivní ochranu kůže proti komárům a tropickým komárům až 8 hodin, tygřím komárům až 6…
Porovnej ceny
V 1 obchodě
od 86 Kč

Off! Tropical rychleschnoucí sprej 100 ml

Vlastnosti Až 8h dlouhotrvající ochrana Jemný k pokožce Chrání před komáry, včetně tropických a tygřích Skladování a použití Způsob skladováníTypMax…
Porovnej ceny
Ve 2 obchodech
od 89 Kč

Astrid repelent ve spreji 150 ml

Repelentní přípravek určený k použití na pokožku, jemně parfémovaný.
Porovnej ceny
Ve 4 obchodech
od 95 Kč

Alpa Repelent sprej pro děti 100ml

Repelent je určen k ochraně před bodavým hmyzem a klíšťaty pro děti a ty, kteří mají velmi citlivou pokožku.
Porovnej ceny
Ve 2 obchodech
od 79 Kč

BROS spray na létající a lezoucí hmyz 400 ml

Sprej na létající a lezoucí hmyz 400ml
Porovnej ceny
Ve 2 obchodech